O nás

Jsme škola Otevřená, Hrdá, atRaktivní, kvAlitní, zDravá, bezpečNá, akčnÍ v pražské Michli, v pěti vzájemně propojených pavilónech s plně obsazenou kapacitou 560 žáků ZŠ, 140 dětmi MŠ a 55 členným pedagogickým sborem. Vyučujeme podle Švp „Škola pro život, škola pro všechny“ .

Každoročně nabízíme velké množství kroužků, pořádáme mnoho kulturních, sportovních a jiných zajímavých akcí. Zapojujeme se do školních i celorepublikových projektů. Rozvíjíme nadané žáky, pomáháme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), především s SPU (dyslexie, dysgrafie a dysortografie).

Žáci naší ZŠ Ohradní mají možnost hovořit s učiteli o tom, co se ve škole děje, aktivně se zapojovat do školního života a podílet se na jejím chodu a rozvoji. Je u nás přátelská a pohodová atmosféra založená na otevřené komunikaci mezi všemi.

Aktuality

Momentálně pro vás namáme žádné aktuality.


Akce, soutěže, projekty

Podpořte náš projekt „LEPŠÍ ŠKOLA“

Naše třída 8. A chce pro naši školu to nejlepší. Jak si jistě vzpomínáte, v tomto školním roce jsme se zapojili do projektu „Lepší škola“, v němž soutěžíme o 50 000 korun, které bychom využili na jeden z vítězných projektů.

Talent roku

Rád sportuješ, chceš vysoutěžit pro sebe a naši školu poukaz na sportovní vybavení - přihlaš se do soutěže Talent roku! Talent roku je celostátní soutěž pro všechny žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. A hlavně je pro všechny, koho baví sportovat!

Office365 pro žáky naší školy

Všichni žáci naší školy mají možnost pro sebe i pro své rodinné příslušníky zřídit instalace nejnovějších programů Microsoft Office.

„Evelínko neutrácej..!“ představení pro družinové děti

Ve čtvrtek 9. února 2017 k nám zavítalo „DIVADLO POD ČEPICÍ“ se svým představením o finanční gramotnosti „Evelínko neutrácej…!“.

Návštěva společnosti Microsoft – 8.A

Těsně před pololetním vysvědčením bylo naší třídě 8. A umožněno nahlédnout do zcela jiného světa – do zákulisí společnosti Microsoft. V rámci projektu Lepší škola jsme se setkali se zaměstnanci společnosti, kteří nás provedli po pracovišti, ukázali nám, jak Microsoft funguje, jaké možnosti mají jeho zaměstnanci.

Sběr starého papíru

Další týden sběru starého papíru. Od 6. 2. do 10. 2. můžete odevzdávat starý papír u připraveného kontejneru vedle hlavního vchodu. Zajišťuje pí uč. Steiningerová a pí uč. Šulcová.

Vítězství v okresním kole dějepisné olympiády

V pondělí 16. ledna proběhlo v Domě dětí a mládeže Jižní město okresní kolo dějepisné olympiády, kde změřilo své síly 32 reprezentantů základních škol a gymnázií z Prahy 4. Ve velké konkurenci se naši zástupci vůbec neztratili a dva z nich se dostali až na stupně vítězů.

Mezinárodní dny v podání žáků z 9. ročníků (projekt VT)

Po Novém roce na 1. stupni vyvrcholil projekt žáků z 9. tříd, kdy dostali za úkol zabavit celou třídu mladších dětí a předat jim poutavou formou informace, které se jim podařilo získat o Řecku.

Výskyt příušnic

Vážení rodiče, na výzvu hygienické stanice si Vás dovolujeme informovat, že se na 2. stupni vyskytly příušnice. Bohužel je mohou dostat i očkované děti. Inkubační doba je 3 týdny - ve škole tedy podle posledního nakaženého žáka do 15. 1. 2017.

Zvýšená nemocnost

Vážení rodiče, chtěli bychom Vás moc požádat, pokud má Vaše dítě projevy či příznaky jakéhokoliv onemocnění (i nachlazení), nechte ho doma a neposílejte do školního kolektivu.